Fakta

Regler og retningslinjer fra Balletskolen

Hvad gør du eksempelvis ved barns sygdom, hvordan med skolepenge og meget mere... 
Opført alfabetisk.

Afgangsprøver
Se her...

Beredskabsplan Balletskolen
Se den her

Demokrati
Balletskolens tilgang til demokrati
Læs mere her...

Dresscode
Balletskolen har en dresscode. 
Bemærk tillæg til drengenes dresscode
Læs om den her...

Dukseordning
Se her

Edu-life
Skolen har investeret i en office-pakke som hedder Google Apps.
Læs mere her...

Elevplaner
Se her...

Elevråd
Balletskolen har et elevråd
Læs mere her...

Entreprenørskab
Læs mere her...

Evaluering på skoledelen
Se mere her...

Evalueringsform
Styrkehjulet som evalueringsform

Evaluering og demokrati
Læs mere her...

Evalueringsprocedure for Balletlinjen, Danselinjen og Gartneriet
Læs mere her

Ferie og fridage
Ferier og fridage følger så vidt muligt den normale ferieplan. 
Læs mere her...

Fordybelse og forståelse
Læs mere her...

Forestillinger og prøver
Balletskolen er en skole, med mange forskelligartede oplevelser, derfor er det ikke altid undervisningen følger skoleskemaet til punkt og prikke... 
Læs mere om forestillinger og prøver her...

Forsikring
Læs mere her...

Forældre
Læs mere her...
Forældresamarbejde læs også her...

Fritagelse
Læs mere her...
 
IT-strategi
Læs mere her...

Karakterer
På Balletskolen gives karakterer i 8. og 9. klasse efter 7 trinsskalaen.
Læs mere her...

Kommunikation
Vi kommunikerer med vores forældre via fredagsbreve og Edu-life.
Læs mere her...

Konfirmation
Elever i 7. klasse får tilbud om at blive konfirmeret, skolen hører under Sct. Hans Kirke.
Læs mere her...

Kostpolitik
Børn, som danser og rører sig meget i løbet af dagen, skal have god, sund mad med i madpakken – og rigeligt af den – for de skal bruge brændstof til en lang skoledag. 
Her kan du læse Balletskolens kostpolitik...

Legat
Til dækning af skolepenge
Læs mere her...

Livsoplysning
Etik en del af undervisningen... 
Læs mere her... 

Læseferie
Læs mere her...

Morgensamling
Morgensamling og -sang hver dag 8.15-8.30
Læs mere her...

Orlov
Retningslinjer for orlov/pusterum/pause fra Balletskolen
Se her...

Omsorgsplan
Balletskolens omsorgsplan 2015
Læs mere her...

Opfølgnings- og evalueringsplan
Gå til den her...

Optagelsesprøve i 2. klasse
Der er optagelsesprøve i slutningen af 2. klasse for elever der allerede går på skolen.
Se mere her...

Ophold på skolen efter endt undervisning
Som udgangspunkt er ophold på skolen efter endt undervisning, kun for de elever der er tilmeldt SFO. Er man tilmeldt AMOK fritid og / eller har svært ved at nå hjem inden man skal til fritidsundervisning, kan man lave en aftale med Inge Fjord.
Læs mere i dokumentet under Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer - generelle linjer fra hverdagen på Balletskolen - til forældre og elever
Læs mere her...

Samlæsning og klassedannelser
Læs mere her...

Samlæsning og undervisningsdifferentiering
Læs mere her...

SFO
Se her

SFO Morgen
Se her

SFO2
Læs om SFO2 på Balletskolen her

Skema - alle klasser

Læs mere her...

Skolemælk
Læs mere her...

Skole-hjemsamarbejde
Læs mere her...

Skolepenge
Der er egenbetaling ved at have sit barn på Balletskolen.
Læs mere her...

Skolepsykolog
Balletskolen er tilknyttet pædagogisk/psykologisk rådgivning.
Læs mere her...

Skyggeordning
Børnene sættes sammen i par
Læs mere her...

Standpunktsark
Se mere her...

Styrkehjulet som evalueringsform
Se her...
Forklaring
Se også under evalueringsform

Studievejledning
Ungdommens uddannelsesvejledning står i samarbejde med klasselærerne for vejledningen af vores unge.
Læs mere her...

Sundhed og trivsel

Eleverne på Balletskolen har en travl hverdag, og derfor har vi stort fokus på, at skolens elever trives i denne hverdag.
Læs mere om skolens tiltag for en sund hverdag...

Sundhedsplejerske
Se her sundhedsplejerskens tilbud for skoleåret 2016/17

Sygdom og sygemelding
Alle kan blive syge...
Se, hvordan du melder dit barn sygt her...

Syge-eksamen/evaluering
Sygeeksamen for elever på både Danse- og Balletlinjen
Se her

Tandlæge
Læs mere her...

Trivselsundersøgelse
Læs mere under Læseskolen...

Træningsture

Læs mere her...

Udmeldelse
Læs her

Værdigrundlag
Se det her...

Tilbage...